Montenois (Doubs), 23 mai 2009

Euphorbia lathyris